Dofinansowanie

  • Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności, stworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie istniejących w branży budowlano – handlowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  • Nazwa beneficjenta

Safer J. Sbeczka, G. Sbeczka sp. j

  • Źródło finansowania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

  • Okres realizacji

2020-09-01 – 2023-05-31

  • Cel projektu

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności, dywersyfikacja działalności i wygenerowanie 2 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie istniejącego zatrudnienia

  • Planowane efekty

      –  Wykorzystanie technologii VR do projektowania i wizualizacji ogrodów umożliwiające wirtualny    spacer po projekcie w okularach wirtualnej rzeczywistości 3D, samodzielnie sterując swoimi ruchami i dowolnie obracając głową.

     – Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych –możliwość pracy zdalnej.

  • Wartość projektu

        Wartość projektu: 1 305 687,04

  • Wkład Funduszy Europejskich

         Wkład Funduszy Europejskich: 609 380,32